MENU
SELECT LANGUAGE

SELECT LANGUAGE

日本語 English ไทย
ราคา / จองห้องพัก

ราคาห้องพัก

※ราคาทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ห้องพักสำหรับ
1 คน

วันธรรมดา
6,264เยน
วันก่อนวันหยุด
12,528เยน
วันพิเศษ
14,688เยน

ห้องพักสำหรับ
2 คน

วันธรรมดา
5,184เยน
วันก่อนวันหยุด
6,264เยน
วันพิเศษ
7,344เยน

ห้องพักสำหรับ
3 คน

วันธรรมดา
4,644เยน
วันก่อนวันหยุด
5,184เยน
วันพิเศษ
5,724เยน

ห้องพักสำหรับ
4 คนขึ้นไป

วันธรรมดา
4,104เยน
วันก่อนวันหยุด
4,644เยน
วันพิเศษ
5,184เยน
※ราคารวมอาหารเช้า +540 เยน
※รับชำระเฉพาะเงินสดเท่านั้น
※หากลงแช่ออนเซ็นจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาห้องพักคนละ 150 เยนt
※ห้องพักแบบญี่ปุ่นขนาด 8 เสื่อขึ้นไป ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าพัก (ไม่สามารถระบุความกว้างได้)

สิ่งอำนวยความสะดวก

อินเทอร์เน็ต Wi-Fi

เครื่องปรับอากาศ

โทรทัศน์

ห้องน้ำระบบชำระล้างอัตโนมัติ

ตู้เย็นเปล่า

อุปกรณ์อาบน้ำ

ผ้าเช็ดตัว

ผ้าขนหนูสำหรับเช็ดหน้า

แปรงสีฟัน

ชุดยูกาตะ

อื่น ๆ

เช็กอิน 15:00 น.

เช็กเอาต์ 10:00 น.

จอดรถฟรี

เดินไปสถานีรถไฟยุโมโตะ8 นาที

อาหารเช้า 7:00-8:30 น.

บัตรผ่านประตูสปารีสอร์ทฮาวายเอียนส์สำหรับ 2 วัน

มีจำหน่ายบัตรผ่านประตูสุดคุ้มสำหรับ 2 วัน

ผู้ใหญ่
2,900เยน
เด็กระดับปร
ะถมศึกษา
1,800เยน
เด็กเล็ก
(3 ปีขึ้นไป)
1,300เยน
※มีบัตรผ่านราคาพิเศษของอควอมารีน
※เนื่องจากบัตรผ่านที่ทางโรงแรมเตรียมไว้มีจำนวนจำกัด กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อติดต่อขอซื้อบัตร
※โดยต้องชำระค่าบัตรเป็นเงินสดที่โรงแรม
※การชำระเงินที่โรงแรมจะรับเฉพาะเงินสดเท่านั้น

จอง

ชื่อและนามสกุล*
วันที่เข้าพัก*
ตั้งแต่ วัน
เดือน
ปี
คืน
จำนวนผู้เข้าพัก※ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปถือเป็นผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ (ชาย) คน
ผู้ใหญ่ (หญิง) คน
เด็กระดับประถมศึกษา คน
เด็กเล็ก คน
เด็กทารก คน
จำนวนห้อง*
ห้อง
อาหาร
เวลาที่มาถึงโรงแรม
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์*
อีเมลแอดเดรส*
เพิ่มเติม
※กรุณาใส่คำถามหรือความประสงค์ลงในช่องนี้

ข้อพึงปฏิบัติเมื่อทำการจอง

●ทางโรงแรมจะติดต่อท่านเพื่อทำการยืนยันการจองในวันถัดจากวันที่ได้รับเรื่องจอง
●หากไม่มีการติดต่อจากโรงแรมภายใน 2 วันหลังจากทำการส่งข้อมูล กรุณาโทรศัพท์สอบถามกับทางโรงแรม ขออภัยในความไม่สะดวก
●หากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองหลังทำการจองแล้ว กรุณาโทรศัพท์ติดต่อทางโรงแรมโดยตรง
●การยกเลิกการจองก่อนหน้าวันเข้าพัก (ภายใน 2 วันก่อนเข้าพัก) จะมีค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอง
●หากต้องการจองห้องพักอย่างเร่งด่วน (ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการเข้าพัก) กรุณาโทรศัพท์ติดต่อทางโรงแรมโดยตรง
●แม้จะส่งข้อมูลการจองแล้ว แต่ยังไม่ถือว่าเป็นการยืนยันการจองห้องพัก
 เมื่อทางโรงแรมตรวจสอบสถานะห้องพักแล้ว จะทำการแจ้งการยืนยันห้องพักไปที่อีเมลแอดเดรสที่ท่านระบุไว้อีกครั้ง
เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบว่าไม่มีข้อผิดพลาดก่อนส่งข้อมูล